JUDr. Ivana Jordová

JUDr. Ivana Jordová

M. R. Štefánika 2917/1a
787 01 Šumperk
IČ: 66214751

Informace o kanceláři JUDr. Ivana Jordová

Advokátní kancelář JUDr. Ivany Jordové, sídlící v Šumperku, nabízí klientům nejen z Olomouckého kraje komplexní právní služby ze široké oblasti tzv. generální praxe, zaměřené zejména na právo občanské, pracovní, rodinné a majetkové.

 

V oblasti rodinného práva kancelář poskytuje konzultaci a přípravu pro sepsání předmanželské smlouvy, sepísuje smlouvy o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, sepisuje žaloby o rozvod, žaloby o výchově a výživě nezletilých, o styku s nezletilými dětmi, na popření otcovství apod., což jsou nejčastější kauzy z oblasti rodinného práva. Samozřejmostí je právní zastoupení před institucemi a soudy.

 

Advokátní kancelář JUDr. Ivany Jordové v Šumperku zajišťuje kompletní služby spadající do oblasti všeobecné advokacie. Pro klienty z celého regionu jsme fungujeme jako advokátní poradna, která umí pomoct se všemi otázkami spadajícími do oblastí rodinného práva, občanského práva nebo dalších právních oblastí. Dobře víme, že právo bývá pro většinu těch, kdo se mu aktivně nevěnují, nepřehlednou a nejistou oblastí, a děláme všechno pro to, abychom jim pomohli zorientovat se ve složitých právních problémech. Naši klienti nás navštěvují pokaždé, když potřebují zpracovat zásadní smlouvy a chtějí se ujistit, že závazky v nich zakotvené dokonale ochrání jejich zájmy. Jako spolehlivá právní poradna jsme tu pro ně i v právně složitých životních situacích a děláme všechno pro to, abychom pro ně pokaždé přicházeli s inovativními a dobře odborně podloženými řešeními. Dobrý právník by podle nás měl být především erudovaný, do hloubky informovaný o současné legislativě a jejích změnách a zkušený v advokátní praxi – jen za takových podmínek dokáže klientům s jejich potížemi pomoct tak, aby jim jejich poradenství skutečně dalo to, co od svého advokáta požadují. My při naší práci denně čerpáme z našich znalostí i praktických zkušeností, abychom se ujistili, že naše práce pomůže každému, kdo chce zabezpečit svoje práva, a uděláme všechno pro to, abyste od nás servis podle svých představ dostali i Vy.

Generální praxe se ale v právní kanceláři JUDr. Jordové zdaleka nevyčerpává pouze právním poradenstvím. Vydat se za námi můžete i s dalšími problémy, se kterými potřebujete pomoc kvalifikovaného advokáta. V oblasti občanského, pracovního, rodinného nebo majetkového práva nabízíme všechny běžné právní služby. Své klienty zastupujeme před soudy všech stupňů i před dalšími institucemi a úřady a snažíme se dělat maximum pro to, aby ze všech typů řízení vyšli co možná nejlépe. Zpracováváme nejrůznější druhy smluvních dokumentů: v oblasti rodinného práva to mohou být třeba předmanželské smlouvy nebo smlouvy o vypořádání společného jmění. Pomáháme také s podáváním žalob, zhotovujeme právní stanoviska a realizujeme i řadu dalších právních služeb podle konkrétních potřeb klienta.

 

Občanské právo

Občanské právo upravuje velmi širokou a heterogenní právní problematiku. Právní pomoc v oblasti občanského práva budete potřebovat třeba v případě, že budete chtít sestavit neprůstřelnou nájemní smlouvu, zřídit věcné břemeno na pozemku, ošetřit majetkové nebo spoluvlastnické vztahy nebo podstoupit jakékoli právní úkony v oblasti práva nemovitostí.

V rámci právní kanceláře JUDr. Ivany Jordové patří občanské právo k nejžádanějším oblastem zájmu v oblasti právního poradenství. Naše advokátní poradna Vám pomůže vyznat se v občanském právu v celém jeho rozsahu a přesně se informovat o svých právech a povinnostech.

Kromě toho naše advokátní kancelář v oblasti občanského práva zajišťuje:

 • sepisování smluv o převodech nemovitostí (darovací smlouvy, kupní smlouvy)
 • sepisování smluv o zřízení věcných břemen
 • zástavní smlouvy
 • nájemní vztahy (sepisování smluv)
 • vypořádání spoluvlastnických vztahů
 • kompletní právní servis ve věci majetkových vztahů
 • zastupování klientů před katastrem nemovitostí
 • dědické právo
 • zhotovení žalob a zastupování v občanskoprávních sporech.

 

Rodinné právo

Rodinné právo obecně upravuje právní vztahy mezi manžely nebo rodiči a dětmi. Tato obvykle úzkostlivě střežená, velmi soukromá a intimní oblast se dostává do hledáčku práva především v nepříjemných životních situacích, jako jsou rozvody manželství a následné upravování vztahů mezi rodiči a dětmi. Právě v takových momentech se hodí právník, který se nejen umí prát za práva svých klientů, ale dokáže být také maximálně diskrétní, citlivý a schopný najít v často vzrušené atmosféře optimální řešení. V právní kanceláři JUDr. Ivany Jordové se rodinnému právu věnujeme dlouhodobě a víme tak, co naši klienti potřebují, aby ze všech problémů spojených s rodinným právem vyšli co nejlépe.

V oblasti rodinného práva je nejčastějším úkolem většiny právníků zastoupit jednoho z manželů během rozvodového řízení. S tím se pojí celá řada dalších právních záležitostí, včetně úpravy výživného nebo také výchovy dětí a styku s dětmi. Kvalitní advokát, který má k dispozici řadu věcných argumentů z teorie a praxe, dokáže často zjitřené nálady otupit a pomoct tak ke klidnému a neemocionálnímu ukončení celého sporu. O takový přístup se snažíme i my v právní kanceláři JUDr. Jodrové. Rádi s problematikou rodinného práva pomůžeme i Vám – stačí se ozvat a sdělit nám svoje představy.

Přehled služeb v oblasti rodinného práva:

 • sepisování předmanželských smluv
 • zpracování žádostí o rozvod manželství
 • zastupování v rozvodových řízeních
 • problematika výživného (pro děti i pro jednoho z manželů)
 • úprava výchovy a styku rodičů s dětmi
 • vypořádání společného jmění manželů
 • právní poradna v celém rozsahu rodinného práva.

 

S čím Vám může pomoct advokátní poradna?

Orientovat se ve změti platné legislativy je obrovský úkol i pro profesionála a udělat si věrný obrázek o svých právech a povinnostech je pro laika takřka nemožné. Především v situacích, na jejichž zdařilém řešení Vám skutečně záleží, se tak vyplatí vyhledat někoho, kdo skutečně rozumí oblasti, o které právě potřebujete zjistit hlubší detaily. V advokátní kanceláři JUDr. Jordové zabírá právní poradna velkou část našeho času, protože se chceme pokaždé ujistit, že od nás naši klienti dostanou servis na míru a že východiska z jejich problémů, která jim nabídneme, budou funkční a kvalitně odborně podložená.

 

V advokátní kanceláři JUDr. Ivany Jordové poskytujeme klientům právní poradenství v následujících oblastech:

 • rodinné právo (rozvody, výživné, styk rodičů s dětmi)
 • občanské právo (právo nemovitostí, smluvní vztahy, spoluvlastnictví, dědictví)
 • pracovní právo (právní poradna pro zaměstnavatele i zaměstnance: vznik a zánik pracovního poměru, nároky na škody, pracovněprávní dokumentace)
 • majetkové právo.

Je dobré vědět, že máte v každé obtížné životní situaci po boku někoho, kdo Vás v ní podrží a pomůže Vám najít cestu k jejímu řešení. V naší právní kanceláři se klientům snažíme být právě takovým spolehlivým partnerem, který své klienty dokáže provést většinou nejdůležitějších právních oblastí. Rádi s některou z nich pomůžeme i Vám – věříme, že s našimi službami budete spokojeni!

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Ivana Jordová

 

Cena za služby JUDr. Ivana Jordová

 

Ceny právních služeb se řídí advokátním tarifem.

Kde nás najdete?